Vilken tur att det inte brann hos oss, eller?

4 juli, 13:30 - 14:15

2018 ställdes Sverige inför bränder av en aldrig förr skådad dimension. Kan ett systematiskt brandskyddsarbete förbygga att skogsbränder växer utom kontroll?

2018 spreds bilder från hela landet med brandflyg och konvojer med utländska brandbekämpare som avlöste varandra i medierna. Trots de svåra förutsättningarna blev det inte några större bränder i Jönköpings län, var det en slump? Kan det upparbetade samarbetet inom F-samverkan var en bidragande orsak till detta. Hur kan fler regioner, län och kommuner samverka och förebygga allvarliga skogsbränder?

Deltagare:
Kristina Athlei, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl, Regionråd, Region Jönköpings län
Samuel Nyström, Räddningschef, Jönköpings kommun
Anneli Wirtén – Länsråd – Länsstyrelsen
Magnus Färjhage – Kommundirektör – Vetlanda kommun