Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

2 juli, 09:45 - 10:30

Sverige har ett av världens bästa sjukvårdssystem men trots detta varierar de kliniska prestationerna såväl mellan som inom regionerna. När har kunskapsstyrning gett oss jämlik hälsa, vård och omsorg i Sverige?

Kunskapsstyrning är styrning och ledning av hälso- och sjukvård baserat på evidens, kvalitet och resultat. För att systemet ska fungera och bli ändamålsenligt är samverkan med patient och alla andra inblandade av yttersta vikt. Nu bygger vi ett system på såväl lokal, regional som nationell nivå för att ge den bästa vården. Regioner, kommuner, professionsorganisationer, patienter och myndigheter i samverkan.

  • Är kunskapsstyrning framtidens sätt att ta tillvara och utveckla medarbetares och patienters kompetens för bästa möjliga resultat?
  • Hur passar detta in i den politiska styrningen?
  • Hur kan en tillsynsmyndighet bidra till kunskapsstyrnigen?

Deltagare:
Heidi Stensmyren – Ordförande – Läkarförbundet
Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör – Region Jönköpings län
Thomas Lindén – Avdelningschef – Socialstyrelsen
Ella Bohlin – Ordförande – Vårdenskunskapsstyrningsnämnd Stockholm
Lena Hellberg – Särskild utredare
Sofia Wallström – Generaldirektör – IVO
Björn Eriksson – Hälso- och sjukvårdsdirektör – Stockholm
Rachel de Basso – Nämnd ordförande – Region Jönköpings län