Tillsammans med tanke och omtanke – hur lyckas vi med integration till självförsörjning?

1 juli, 10:00 - 10:45

Hur kan vi samverka omkring integration för att korta vägen ut i självförsörjning? Integrationsarbetet är en utmaning i hela Sverige. Samtidigt kan fabriksnedläggningar påverka samhällen negativt. Kan två utmaningar bli till möjligheter genom samverkan för att korta vägen till arbete för nyanlända?

Kom och diskutera hur offentliga aktörer och lokalt näringsliv tillsammans kan skapa utveckling och integration. Vaggeryds kommun delar med sig av erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med aktiv integrationssamverkan. Andelen nyanlända med självförsörjning är i ett nationellt perspektiv bland de högsta i landet, även med hänsyn till den lokala arbetsmarknaden. Samverkan med företag, Arbetsförmedlingen och samverkan inom kommunens förvaltningar är grunden. Hur gör vi skillnad tillsammans – med respekt, kvalitet och hållbarhet.

Deltagare:
Anna Gradeen – Områdeschef Försörjning och integration – Vaggeryds kommun
Michael Anderberg – Områdeschef Arbetsmarknadsinsatser – Vaggeryds kommun