Social hållbarhet i stadsutveckling

3 juli, 09:00 - 09:45

Att bygga blandstad är ett begrepp som används flitigt inom stadsutveckling. Är det en utopi eller går det faktiskt att genomföra? Vad utmärker social hållbarhet i staden och kan man markanvisa med krav på ett socialt hållbarhetsperspektiv?

Inom stadsutveckling har man under en tid pratat om visionen att bygga blandstad och att skapa social hållbarhet. Men vad innebär det egentligen och är det möjligt eller endast en utopi? Resultatet blir ofta diskussioner runt själva bostadsformen och då ofta hyresrätter eller bostadsrätter. Men är det att skapa blandstad och bygger man då för social hållbarhet? Vad är det som utmärker social hållbarhet och hur tar man sig dit? I många fall behöver man titta på markanvisningar för exploatering för att kunna reglera detta. Men vilka krav kan man ställa och hur säkerställer man att det blir en blandstad med social hållbarhet?

Deltagare:
Joakim Forsemalm – Docent i etnologi
Henrik Gustavsson – Verkställande direktör – Södra Munksjön Utvecklings AB
Lena Arnfelt – Sektorchef Trygghet och stöd – Kungälvs kommun
Gunilla Grahn Hinnfors – Ansvarig stadsutveckling – Västsvenska Handelskammaren