Smart kompetensförsörjning

4 juli, 07:30 - 08:45

Hur stor är risken att globaliseringen, digitaliseringen och automatiseringen hotar företag och jobb? Om den risken finns, hur kan vi då möta dessa stora utmaningar? Vilka verktyg har vi för att se utmaningarna som möjligheter till att skapa nya jobb och utveckla befintliga jobb?

Globaliseringen, digitaliseringen och automatiseringen är både utmaningar och möjligheter för hela samhället, så också för näringslivets företag och offentlig sektor. Hur kan näringsliv och offentlig sektor möta globaliseringens, digitaliseringens och automatiseringens utmaningar och se dem som möjligheter? För att klara välfärdens utmaningar med en växande äldre befolkning krävs att fler arbetar och fler ges reella möjligheter att jobba längre upp i åldrarna. Vi måste skapa en fungerande kompetensmatchning som leder till att både privata företag och offentlig sektor finner rätt utbildade att anställa. Det förutsätter också att privata företag och offentlig sektor har utvecklat en väl fungerande struktur för kompetensutveckling. Redan anställda ska ses som en viktig tillgång som med rätt kompetensutveckling utgör en grundläggande förutsättning för företag och offentlig sektor att växa och utvecklas.

Deltagare:
Mia Frisk – Ordförande i Regionstyrelse – Region Jönköpings län
Thomas Strand – Sektionschef och moderator – Region Jönköpings län
Mats Jackson – Prorektor – Jönköping University
Thomas Persson – Generaldirektör – Myndigheten för yrkeshögskolan
Jerry Engström – Campuschef och styrelseledamot NITUS – Campus Västervik
Rachel De Basso – Regionråd – Region Jönköpings län
Monica Samuelsson – 1 vice ordförande i ANA nämnden – Region Jönköpings län
Johanna Haraldsson – Riksdagsledamot