Så utvecklar vi den nära vården

2 juli, 08:50 - 09:30

Så möter vi en framtid inom hälso- och sjukvården med stora möjligheter och utmaningar – Hur kan vi på bästa sätt ändra arbetssätt tillsammans för att ta tillvara och stärka individens egna resurser?

Invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården som utgår från en patient – ett team – ett system. För att möta framtiden krävs en förflyttning av hälso- och sjukvård från den sjukhusspecialiserade vården till den nära vården med bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Möjligheter till arbete och utbildning, fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. Personcentrerad vård tar tillvara patienters och närståendes förmåga. Sjukvården utvecklas allt snabbare, digitalisering och artificiell intelligens kommer att underlätta för såväl patienter som personal. Samtidigt innebär den så kallade välfärdsutmaningen att fler invånare ska dela på samma resurser som idag. Detta inbegriper verksamheter inom både regioner, kommuner och civilsamhället. Vi ska stödja det förebyggande arbetet. Kom och var med i en dialog om hur vi skapar framtidens hälso- och sjukvård.

Deltagare:
Lena Hallengren – Socialminister – Regeringen
Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör – Region Jönköpings län
Mia Frisk – Ordförande i Regionstyrelse – Region Jönköpings län
Rachel De Basso – Nämndsordförande – Region Jönköpings län
Henrik Åhnfors – Patientrepresentant
Anette Nilsson – Utvecklingsstrateg – Region Jönköpings län
Åsa Furén-Thulin – Sektionschef – avd. vård och omsorg – SKL
Anna Nergårdh – Särskild utredare