När planeringen inte går som på räls

3 juli, 08:00 - 08:45

I större utvecklingsprojekt krävs stora insatser från både stat, region och kommun. Men planerings-processerna går inte alltid i samma takt vilket kan skapa problem. Hur upplevs problematiken när planeringsprocesserna inte går i samma takt för alla aktörer? Vad finns det för lösningar?

Ibland går inte planeringsprocesserna i samma takt vilket kan skapa problem, såsom långa planeringsprocesser, och i vissa fall även risk för hämmad tillväxt. I andra fall ställs kommunala intressen mot statliga intressen, vilket kan leda till uteblivna eller begränsade investeringar. Och ibland ställs krav på motprestationer i form av medfinansiering eller bostadsbyggande utifrån beräkningsmodeller som inte alltid fångar alla aspekter av den förväntade utvecklingen. Vad är i dessa fall samhällsnyttan och kan man säga att samhällsnyttan är kommunal eller statlig? Alla parter vill uppnå samma syfte; bostadsbyggande och samhällsnytta men hur hittar vi bästa vägen fram? Soffsamtal med diskussion mellan företrädare för kommun och staten om problematiken och lösningar.

Deltagare:
Stefan Lind – Chef Översiktligplanering – Jönköpings kommun
Mona Forsberg – Kommunalråd (s) – Jönköpings kommun
Lennart Andersson – Regionchef syd – Trafikverket
Lena Smidfelt Rosqvist – Forskningschef – Trivector