Mobilitetslösningar i framtidens stad

3 juli, 10:00 - 10:45

Att planera och utveckla städer innebär också delvis att sia om framtiden. Tekniken går framåt, inte minst vad gäller mobilitetslösningar. Hur kommer vi röra och ta oss fram i städerna i framtiden? Hur kan nya innovativa lösningar och tjänster lösa framtida vardagsproblem?

Nya affärsmodeller spelar en viktig roll för hur vi rör oss i framtiden, och digitaliseringen öppnar möjligheter att knyta samman olika transportslag i vår vardag. Under ett inspirerande samtal får vi höra om innovativa delade tjänster, elbilspooler, smarta taxilösningar och digitala app:ar löser vardagens problem. Men hur genomförs det i praktiken? Vem skall betala i bostadsområden under planering eller med en successiv inflyttning. Eller behöver det kosta? Kanske vinsten av att undvika onödiga parkeringsplatser kan finansiera utvecklingen? En efterföljande diskussion runt stadsplanering om hur man ändrar ett beteende för att ställa om till nya lösningar och hur man vet när det är bäst timing.

Deltagare:
Mikael Kilter – Move About
Hans Arby – Ubigo
Gordon Strömfelt – Nollzon
Henrik Gustafsson – Verkställande direktör – Södra Munksjön Utvecklings AB
Christine Olofsson – Hållbarhetschef – Älvstranden Utveckling AB
Jesper Asp – Mobility 46
Catherine Löfquist – Älskade stad
Lars Jonsson – Vice verkställande direktör – Skanska Sverige AB
Douglas Stark – VOI

MODERATOR: Jakob Lagercrantz – VD Equest