Livsmod, Livsglädje och Livsmening – existentiell hälsa

1 juli, 12:00 - 13:15

Hur möter vi de existentiella frågorna inom hälso- och sjukvård? Hur kan arbete med samtalsgrupper för seniorer och medarbetare gå till och hur kan vi jobba praktiskt med samtalskort?

Existentiella frågor bär vi med oss genom hela livet. I sjukvården blir de särskilt aktuella, både för den som söker och den som ger vård. I regionens budget uttrycks det som en förväntan på att all vårdpersonal ska kunna ge grundläggande existentiellt stöd. Sen några år tillbaka erbjuds patienter inom psykiatrisk vård gruppsamtal kring livsfrågor. På försök har vi under året även startat samtalsgrupper för seniorer på ett antal vårdcentraler i länet. Samtalsgrupper erbjuds även för medarbetare i vården. Tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patientens behov. Samtalen sker med hjälp av samtalskort framtagna av Studieförbundet Vuxenskolan. De utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella folkhälsoundersökningar, som är viktiga för oss för att ha en god existentiell hälsa. Under evenemanget berättar vi om arbetet och ger deltagarna möjlighet att prova på att använda samtalkorten i praktiska övningar.

Deltagare:
Eivor Blomqvist – Sektionschef – Region Jönköpings län
Anna-Karin Jeppsson – Utvecklingsledare – Region Jönköpings län