Leda för resultat

2 juli, 10:50 - 11:45

Ledning och utveckling av hälso- och sjukvården är alltid aktuella ämnen för våra invånare och medarbetare i regionerna. Att använda kvalitet som strategi kan ge uthållighet och framgång i välfärdsarbetet. Hur fungerar kvalitet som strategi som lednings- och styrmodell?

Ett långsiktiga och uthålliga arbete med kvalitet som strategi ger resultat i form av nöjda invånare och höga placeringar för länets hälso- och sjukvård vilket rönt intresse såväl internationellt. Region Jönköpings län arbetar med kvalitet som strategi för att möta framtiden. Vi har utgått från gemensamma värderingar i mer än 25 år med utgångspunkt från E. Demings kvalitets principer och koppling till SIQs Managementmodell med kultur, struktur och systematik. Kommer du till vårt seminarium kan vi tillsammans söka svar på Kommer det att räcka för att utveckla framtidens verksamhet och attrahera framtidens medarbetare?

Deltagare:

Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör – Region Jönköpings län
Mats Deleryd – Verkställande direktör – SIQ
Mia Frisk – Regionstyrelsens ordförande – Region Jönköpings län
Jean Luc Af Geijerstam – Generaldirektör – Vård och omsorgsanalys
Göran Henriks – Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län, Qulturum