Krock eller kommunikation? Interkulturell kompetens och social hållbarhet

1 juli, 13:30 - 14:15

Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation är viktiga när Sveriges kontakter med omvärlden växer. Dynamik, tolerans och kunskap bidrar till interkulturell känslighet och resiliens; hur kan ökad interkulturell kompetens hos studenter och utbildare bidra till utveckling?

Ett jämlikt samhälle utan orättfärdiga skillnader skapar social hållbarhet. För hållbar utveckling är tolerans och tillit en grundförutsättning, och genom god kommunikation kan alla vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Kulturkrockar kan vara en barriär, som kan minskas, överbryggas och tas bort genom att öka kunskapen om olika kulturer, via aktuell forskning och tillgång till information. Hur kan universitet bidra till utvecklingen?

Deltagare:

Nils-Olov Fors, projektledare Jönköping University Enterprise
Carl-Johan Odehammar, lärare i engelska, Jönköping University Enterprise