Kommunerna slåss om företagsetableringar – vilka är konkurrensmedlen?

3 juli, 14:30 - 15:15

Kommunerna konkurrerar om företagsetableringarna och ser dem som nödvändiga för tillväxten. Hur ser konkurrenssituationen ut? Vilka är konkurrensmedlen? Hur ser företagen på kommunernas arbete med företagsetableringar?

Representanter för kommuner runt om i Sverige kommer att diskutera företagsetableringar tillsammans med företagsrepresentanter. De kommer att diskutera vilka konkurrensmedel som används och hur företagens krav ser ut idag och i framtiden. Diskussionen kommer att beröra tillgång på mark, regelverk för etableringar och kompetensförsörjning.

Deltagare:
Sven Rydell – Näringslivschef – Jönköpings kommun
Johan Wangström- Moderator
Günther Mårder – Verkställande direktör – Företagarna
Christoffer Wennergren – Fastighetschef – Lidl
Angelica Ekholm – Näringslivschef – Borlänge kommun
Pia Holgersson – Näringslivschef – Karlskrona kommun