Kan digitala utbildningstekniker inom tandläkarvård bidra till ett hållbart samhälle?

2 juli, 12:00 - 13:15

Tandhälsan i Sverige är god och har under många år utvecklats positivt tack vare olika satsningar satsningar men rekryteringssvårigheter och pensionsavgångar hotar tillgången till tandläkare i vårt avlånga land. Kan ett nytt digitalt utbildningskoncept lösa detta problem?

Tillgänglighet till tandvård skiljer sig mellan landets regioner och rekryteringar av personal med rätt kompetens. Det finns möjlighet att förändra detta och samtidigt öka möjligheten att rekrytera tandläkare till små och medelstora städer. Ett digitalt arbetssätt ger studenterna möjlighet att träna i en virtuell simulator vilket ökar effektiviteten i utbildningen och möjliggör för studenterna att öva sina färdigheter innan de börjar behandla patienter. Det digitala arbetssättet ger även möjlighet till klinisk träning vid geografiskt spridda Folktandvårdskliniker från norr till söder i landet. På detta sätt bidrar en digitaliseringen av utbildningen till rekryteringen i landsortsområden och till en hållbar samhällsutveckling.

Deltagare:
Per Tidehag – Övertandläkare – Jönköping University
Agneta Marell, rektor, Jönköping University
Mia Frisk – Ordförande i Regionstyrelse – Region Jönköpings län
Rachel De Basso – Regionråd – Region Jönköpings län
Mats Wiking – Riksdagsledamot – Riksdagen
Merit Lindberg – Ordförande – Privattandläkarna

Moderator:
Eva Ljung, VD, Folktandvården Stockholm