Kampen om vattnet – hur skyddar vi våra stora dricksvattenreserver?

4 juli, 12:00 - 13:15

Hur kan vi förhindra en framtida kamp om vatten mellan livsmedel, industri, jordbruk och naturvärden? Sommaren 2018 bjöd alla till och hjälptes åt för att lösa akuta behov och vattenbrister, men vad händer när torka och extremväder blir vardag?

Framtidsutsikterna för år 2100 liknar året 2018. Samtidigt finns ökande behov i samhället genom urbanisering, regeringens mål om ökad livsmedelsproduktion i landet, tillverknings- och besöksindustrin och inte minst naturen själv behöver stora mängder rent vatten. Vems intressen och behov ska prioriteras, vilken vattenanvändning behöver förändras och hur kan vi skydda våra dricksvattenreserver genom god samhällsplanering och samverkan? Det finns stora möjligheter att samverka och planera för framtiden och skydda de livsviktiga vattenresurser som finns och vi måste börja nu.

Deltagare:
Kristina Athlei – Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl – Regionråd – Region Jönköpings län
Mats Svensson – Avdelningschef – Havs och Vattenmyndigheten
Jonas Nilsson -Ekostrateg – Region Gotland
Anneli Wirtén – Länsråd – Länsstyrelsen