Hur kan primärvården utgöra en grund för medicinsk klinisk forskning?

1 juli, 15:30 - 16:15

Den demografiska profilen innebär utmaningar men också nya möjligheter. Hur skapar vi fungerande incitament för att bedriva kliniska prövningar i en pressad sjukvård? Hur kan primärvården bidra till den kliniska forskningens återtåg i Sverige?

Den åldrande befolkningen utgör en resurs för vidareutveckling av nya läkemedel. Region Jönköping satsar på att bygga strukturer som underlättar. Vi ser att den demografiska profilen innebär utmaningar men också nya möjligheter. Vi frågar oss: Hur kan vi som hälso- och sjukvårdssystem medverka till bättre samverkan och fler läkemedelsprövningar? Kan vi genom samverkan i Life science, vilket är en viktig del inom svenskt näringsliv, stärka vår regionala värdeutveckling? Går detta att utveckla områdena utanför universitetslandstingen?

Deltagare:
Mårten Lindström – ordförande, LMK – Region Jönköpings län
Yvonne Pantzar – Forskningssjuksköterska – Region Jönköpings län
Göran Henriks – Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län
Anders Henriksson – Sitter i styrelsen för SKL och dess AU
Anders Blanck – Direktör – LIF