Hur kan forskning och utbildning i samverkan bidra till en smart region?

2 juli, 16:30 - 17:15

Utveckling och tillväxt i landets regioner är beroende av ett dynamiskt och hållbart näringsliv. Hur kan offentliga aktörer samverka med näringslivet för att höja kompetensen och bidra till en smartare region?

Samverkan mellan akademi och näringsliv i en kombinerad forsknings- och utbildningsmiljö möjliggör att små och medelstora företag utvecklas långsiktigt. Ett mindre företag kan sakna resurserna för att utveckla kunskapsintensiva produkter. Hur kan ett långsiktig samarbete mellan olika parter och ett akademiskt lärosäte skapa uthållighet tillsammans? Ta del av exempel och bidra med dina frågor till diskussionen om hur man tillsammans kan medverka till utvecklingen av en smart region, där företagen kan få den spetskompetens som leder till  produkter och tjänster med hög kvalitet – och som efterfrågas på en internationell marknad.

Deltagare: 

Mats Jackson, professor och prorektor Jönköping University
Ingrid Wadskog – VD – Tekniska högskolan – Jönköping University
Lars-Inge Arwidson, VD, Svenskt Aluminium
Mats Kinnwall, Chefekonom, Teknikföretagen