Hur attraherar vi unga till teknisk utbildning och industrin?

4 juli, 10:00 - 10:45

Hur säkerställer vi kompetensförsörjning i industrin i allmänhet, och aluminiumindustrin i synnerhet samt hur vi attraherar unga till teknisk utbildning?

Vetlanda kommun och Svenskt Aluminium presenterar aktiviteter för att attrahera till utbildning och arbete inom industrisektorn.

Deltagare:
Lars-Inge Arwidson – Verkställande direktör – Svenskt Aluminium
Magnus Färjhage – Kommundirektör – Vetlanda kommun