Höghastighetsstambanor – från ord till handling

3 juli, 12:00 - 13:15

Utvecklingen av höghastighetsstambanorna står högt på agendan för samhällsutveckling. Vilken påverkan har en sådan byggnation på näringsliv och tillväxt samt det planerade framtida samhällsbygget, och vad händer om de inte byggs ut?

Sverigeförhandlingen enade stora delar av Sverige kring ett samhälls- och bostadsbygge som skulle skapa tillväxt och utveckling i hela södra Sverige. Trots det planeras i dagsläget bara byggnation med pendlingsavstånd till de tre största städerna. Under tiden har opinionen för ett hållbart resande vuxit och näringslivets behov av att knyta ihop Sverige med Europa har rest nya krav på höghastighetsstambanor. Hur blir samhällsutveckling och framtiden med den nya infrastrukturen? Hur kan vi finansiera en helhetslösning som gynnar samhället, näringslivet, landsbygderna, kommuner, regioner, staten och en hållbar samhällsutveckling? Vad händer med tillväxten om höghastighetsstambanorna inte byggs?

Deltagare:
Marcus Eskdahl – Regionråd – Region Jönköpings län
Crister Fritzson – Verkställande direktör – SJ
Erik Bromander – Chef – Samhällsplanering och infrastruktur – Region Jönköpings län
Kristina Athlei – Regional utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län
Anders Danielsson – Verkställande direktör – Skanska
Carolin Åstrand – Produktdirektör – SJ
Johan Trouvé – Verkställande direktör – Västsvenska handelskammaren
Lennart Andersson – Regiondirektör syd – Trafikverket