Framtidens pedagoger – Lärarförsörjning när skolväsendet digitaliseras

1 juli, 11:00 - 11:45

Det ställs höga krav på framtida lärarutbildningar och skolor för att vi ska kunna använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn, elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten inom skolväsendet. Hur uppfyller vi de behoven?

Paneldiskussionen kommer ta sin utgångspunkt i den nationella strategi för digitalisering av skolväsendet, som regeringen antog i oktober 2017. Det övergripande målet för strategin är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn, elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Detta ställer nya krav på skolan, som helhet, men också i hög grad på landets lärarutbildningar. Hur utbildar vi morgondagens lärare för att möta de krav som kommer att ställas? Hur ser skolans behov ut? Vilka behov av kontinuerlig kompetensutveckling finns inom området? Hur ser lärosätenas kapacitet ut för detta? I paneldiskussionen kommer deltagarna att ge sina perspektiv på frågorna och lyfta erfarenheter från pågående initiativ från respektive verksamhet. Vidare kommer de förslag på nationell samling som SKL presenterat lyftas och sättas i ljuset av det erfarenheter som finns bland länets aktörer.

Deltagare:

Jesper Boesen, Forskningsmiljöledare, Högskolan för lärande och kommunikation
Ulli Samuelsson, Forskare, Högskolan för lärande och kommunikation
Marie Öhman, VD och akademisk ledare, Högskolan för lärande och kommunikation
Göran Isberg, Skolchef, Jönköpings kommun