Vikten av det personliga mötet i en digital värld

3 juli, 16:30 - 17:15

Hur spås framtida möten se ut? Varför ska en plats ägna sig åt event och möten? Finns andra effekter än ekonomiska och varumärkesstärkande för möten? Och framförallt; Hur har vårt sätt att mötas förändrats i takt med den tekniska utvecklingen? Om evenemang, besöksnäring, digitalisering, event samt LAN och e-sport.

Genom en föreläsning, fördjupar vi oss i hur framtidens möten spås att se ut och därefter en avslutande paneldiskussion med olika perspektiv.

Deltagare:
Julia Bendelin, föreläsare och Keynote Speaker,
Lotta Frenssen, VD Elmia
Katarina Thorstensson, hållbarhetsansvarig Göteborg & Co
Johanna Tömmervik, verksamhetschef på Valvet.

MODERATOR: BJÖRN BERLING