Ett samhälle fritt från våld – en önskedröm eller en rättighet?

4 juli, 11:00 - 11:45

Alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld. För att uppnå detta är jämställdhet helt nödvändigt. Hur skapar vi tillsammans ett samhälle där rätten till frihet från våld och förtryck inte är en önskedröm utan en självklarhet?

Närvaron av våld i samhället utgör en daglig påminnelse om de olika villkor som råder för kvinnor och män. Det finns strukturella problem som gör att många våldsuttryck är socialt accepterade och osynliga. Hur kan vi som offentlig aktör synliggöra våldet och aktivt arbeta för att alla ska leva ett liv i frihet med samma rätt att påverka samhället och sina egna liv?

Deltagare:

Kristina Athlei – Regional Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län
Anneli Wirtén – Länsråd – Länsstyrelsen
Nadim Ghazali – Kommunpolis – Borås
Rebecka Andersson – Verksamhetsutvecklare – förebyggande arbete – Unizon