Dagens hälsa och vård – vår digitala utmaning

2 juli, 07:30 - 08:45

Vården digitaliseras, behandling och stöd vid sjukdom sker via nätet. Invånare och patienter deltar digitalt och provtagning sker hemma. Vilka konkreta utmaningar står vi inför? Hur ska Hälsa, vård och omsorgs arbetssätt förändras när servicen blir mer digital och möts hemma eller på resande fot?

Kom och var med i en dialog om hur vi skapar framtidens hälso- och sjukvård. Invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården som utgår från En patient – Ett Team – Ett system. Personcentrerad vård tar tillvara patienters och närståendes förmåga. Detta inbegriper verksamheter inom både regioner, kommuner och civilsamhället. Vi ska stödja det förebyggande arbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. För att möta framtiden krävs en förflyttning av hälso- och sjukvård från den sjukhusspecialiserade vården till den nära vården med bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Är det möjligt eller är det kejsarens nya kläder?

Deltagare:

Ulf Österstad – Verksamhetschef Bra Liv Nära – Region Jönköpings län
Göran Henriks – Utvecklingsdirektör – Qulturum
Anders Bjurström – CEO – Tenfifty
Mathias Ekman – Direktör – Microsoft
Mia Frisk – Ordförande i Regionstyrelse