Bostadsbyggande i det långa perspektivet

2 juli, 14:30 - 15:15

Hur skapas hållbara förutsättningar för bostadsbyggnation i Sverige på lång sikt? Vilka möjligheter finns det med att bygga bostäder i hållbara material och ändra förutsättningarna för bostadsbyggande?

Tillsammans med Höglandets trähusnätverk diskuterar vi vad som kan göras för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för bostadsbyggnation. Amorteringskrav och andra åtgärder hämmar idag bostadsbyggnationen trots att det är brist på bostäder i stora delar av landet. Det finns stora möjligheter att förändra detta och samtidigt ställa om bostadbyggnationen till långsiktigt hållbara material och skapa arbetstillfällen.

Deltagare:
Joakim Henriksson – Verkställande direktör – OBOS Sverige
Henrik Tvarnö – Kommunstyrelsens ordförande – Vetlanda kommun
David Johansson – VD – Trä- och Möbelföretagen
Per-Olof Sjöö – Förbundsordförande – GS Facket
Kristina Athlei – Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län